For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر محمدهادی جزینی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی- کد پستی 8415681167 تلفن : 5616 91 33 31 98 + فکس : 2677 91 33 31 98 + وب سایت : دکتر محمد هادی جزینی
  • دانشیار دانشکده مهندسی شیمی گروه بیوتکنولوژی
  • لطفا برای اطلاعات بیشتر به صفحه شخصی به زبان انگلیسی (http://www.jazini.iut.ac.ir) مراجعه فرمایید
زمینه های تحقیقاتی :
  • روشهای نوین تولید کاروتنوئید و رنگدانه های زیستی از ریزسازواره ها
  • زیست فناوری ریزجلبکها
  • زیست فناوری ریزسازواره های نمک دوست
  • تصفیه پساب بوسیله ریزسازواره های نمک دوست و ریزجلبکها

تحت نظارت وف ایرانی